Op de plantages van de Verenigde Cultuur Maatschappijen staat duurzame landbouw centraal en wordt er met zorg en aandacht geteeld. Door onze inzet voor biologisch verantwoorde landbouwgewassen kunnen wij een groot gedeelte van onze productie verwerken tot consumptieproducten.

Onze groentetuinen bevatten een gevarieerd aanbod aan groenten, waaronder cassave, banaan, laos, pompoen, pepers, soepgroente, pinda’s, dagoeblad, tayerblad, spinazie, papaja, guave, ronde birambi, pomme de cythere en verschillende soorten thee zoals citroengras, Marva, Moringa en Boszuurzak.

Er worden tevens diverse boomsoorten geplant in de weilandblokken. Eén van de belangrijkste bomen is de niemboom. De ca. 2.000 niembomen geven een insect werende geur af, wat resulteert in minder vraat van rupsen op het gras. De schapen en geiten krijgen ook regelmatig stukjes niembladeren waardoor zij op natuurlijke wijze de ingewand parasieten (wormpopulatie) onder druk houden. Doordat er zoveel verschillende bomen zijn geplant, geeft dat een weelderige biodiversiteit in het gebied.

Daarnaast zijn er 3000 kokosbomen geplant op de dammen; met de planning om dit aantal in de toekomst verder uit te breiden. De kokos is uitermate geschikt voor dit kustgebied en kan de harde zeewind (noordoostpassaat) goed weerstaan. Doordat deze bomen toch altijd langs de kanalen groeien, blijven zij voldoende water en nutriënten ontvangen. De planning is om steeds meer kokosbomen aan te planten en ook in de kwaliteit van het geplante materiaal te verbeteren.

Het afval van en uit de groentetuinen gaat naar de dieren, de zoetwatervissen of naar de compost plek. Het afval van de schapen- en geitenstallen (mest en afval gehakseld gras), mest van de runderen gaan naar de compost plek. De compost wordt gebruikt voor de groentetuinen.

We zijn trots op onze landbouwproductie en verhandelen veel van onze producten als on-farm value adding retail ready producten. Wij zijn ook grondstoffenleverancier voor derden en leveren we met name kokos en cassave aan verschillende partijen.

Bent u geïnteresseerd in onze ruwe landbouwproducten? Neem dan gerust contact met ons op via administratie@vcm.sr